Mölndals MK – klubben för folk med fordonsintresse

Gynna våra sponsorer
Herdbergs Kyl, Gigalube, TH Pettersson, Svenska Spel, Textilina

OBS! Klubben har nytt telefonnummer 0732 – 44 84 44

Klubbafton 17/11 2016 i klubbhuset. Vi bjuder på ärtsoppa med tillbehör samt information om våra bilbatteriers förvaring under vintern. Kvällen avslutas med kaffe och tårta. Vi kommer också att avtacka Ingemar Sandahl för hans mångåriga och hängivna arbete för MMK. Anmälan på info@molndalsmk.se eller telefon 0732-44 84 44.

Årsmöte i Mölndals Motorklubb 23/3 2017 klockan 19:00 i klubbhuset.
Läs om vår klubbs historia under Klubbinfo > MMKS ärorika historia. Författare Bernt Eriksson.