Mölndals MK – klubben för folk med fordonsintresse

Gynna våra sponsorer
Herdbergs Kyl, Gigalube, TH Pettersson, Svenska Spel, Textilina

OBS! Klubben har nytt telefonnummer 0732 – 44 84 44

Årsmöte i Mölndals Motorklubb 23/3 2017 klockan 19:00 i klubbhuset.
Läs om vår klubbs historia under Klubbinfo > MMKS ärorika historia. Författare Bernt Eriksson.