Hoppa till sidans innehåll

Valberedningens förslag

17 MAR 2019 14:46
  • Uppdaterad: 17 MAR 2019 14:46

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

 

2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

5.         Fastställande av föredragningslista.

 

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

9.         Fastställande av medlemsavgifter.

 

10.       Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

 

11.       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

12.       Val av

 

a)  klubbens ordförande för en tid av ett år;

 

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

 

c)  två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

 

d)  tre (2+1) revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

 

13.      Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2019 OCH ÖVRIGA FÖRTROENDE UPPDRAG

Till Ordförande föreslås Lars Josefsson Omval 1 år

Till Ledamöter föreslås:

  • Bernt Eriksson Omval 2 år
  • Ingrid Karlsson Nyval 2 år
  • Leif Karlsson Nyval 2 år

Till Suppleanter föreslås:

  • Max Petersfeldt Omval 1 år
  • Niklas Nordberg Nyval 1 år

Till Revisorer föreslås:

  • Carlo Borg Omval 1 år
  • Bengt Gustafson Omval 1 år

Till Suppleant föreslås:

  • Ulf Nilsson Nyval 1 år
Skribent: Bernt Eriksson
Epost: Adressen Gömd

Stöd våra sponsorer som stöder klubbens verksamhet

 

http://www.gigalube.se/ 

 

Postadress:
Mölndals MK
Box 291
43124 Mölndal

Besöksadress:
Idrottsvägen 17
43135 Mölndal

Kontakt:
Tel: 0732448444
E-post: This is a mailto link

Se all info